Wudang Tai Chi Chuan

WUDANG TAI CHI CHUAN KUNG FU

Wudang Tai Chi Chuan

Wudang Tai Chi Chuan är en kinesiskt kampkonst som lämpar sig väl för såväl unga som gamla. Denna Kung Fu-stil består av ett flertal aspekter som tillsammans utgör ett brett system med många aspekter. Träningen är omfattande och allsidig och lämpar sig för såväl hälsa som självförsvar.

 

Applikationer – Sanshou

I Wudang Tai Chi Chuan stilen finns det 48 tekniker som i olika variationer kan användas som självförsvar.

Teknikerna innehåller allt ifrån sparkar till slag, från stående brottning till snabba balansbrytningar, kast och nertagningar.


Det arrangeras inte så många rena Tai chi chuan Sanshou(fullkontakt) tävlingar i Sverige men man kan också tävla mot andra kung fu stilar med anpassade regler (kinesisk kickboxning).

 

Handform - Taochuan   

Det är denna mjuka och flödande serie av rörelser som de flesta förknippar med Tai Chi Chuan. Rörelserna kan båda utföras långsamt och mer dynamiskt. Med denna aspekt av Tai Chi Chuan tränar man upp balans, koordination, struktur och kroppshållning.

Långformen som består av 119 rörelser kan också ses som ett "teknikbibliotek" som sätter sig i muskelminnet när man utför teknikerna långsamt.


Det finns även en kortform och en avancerad kortform som lämpar sig för tävling.

 

Pushing Hands – Tuishou

Pushing hands är diverse partnerövningar där man tränar upp sensitivitet, koordination, kraftutveckling, balans, rotning, steg, reaktionsförmåga och mycket mer. Denna tränigsform är ett bra sätt att träna upp färdigheter som man sedan kan nyttja i en kampsituation.


Det finns även tävlingar inom Pushing Hands där man kan pröva sina färdigheter.


Vanliga tävlingsgrenar är Fixed  Step, Moving Step och Free Moving Step.

 

Vapen – Bingqi

Vapenträningen består av form träning, samt applikationer. De vapen som tränas är spjut, sabel och svärd.


Vapenformerna är en utomordentlig träningsmetod för att träna upp styrka, explosivitet, uthållighet, mm. Vapenteknikerna kan även överföras till vardagsföremål som man kan använda i självförsvar

 

Nei gong

Nei gong består av 24 övningar som lärs ut av läraren genom privat undervisning efter eleven har tagits upp som "Indoor Student". 

 

Övrigt

Utöver ovanstående delmoment tränas styrka, uthållighet och smidighet.